Finansiell info

Finansiell information

Ägare och verksamma i bolaget är Göran Bronner, Magnus Gagner-Geeber, Johan Backarp och Jeanette Kronholm.

 

Mabro Fastigheter AB I Mailbox 696 I 114 11 Stockholm I info@mabro.se