Hem/ om Mabro

Mabro Fastigheter AB I Mailbox 696 I 114 11 Stockholm I info@mabro.se

Om Mabro Fastigheter AB

 

Mabro Fastigheter AB startades 2014 med målet att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter i tillväxtstäder, primärt industri-, kontor- och handelsfastigheter.

 

Vi vill vara en del av den stadsutveckling som sker i urbaniseringens tecken i de marknader vi valt ut, och där avkastningen lever upp till våra avkastningskrav. Detta vill vi göra genom att tillhandahålla långsiktigt hållbara lokaler med höga krav på att minimera miljöpåverkan och hög energieffektivitet.

 

Vårt fokus ligger på tre huvudmarknader där framsynt stadsutveckling sker i högt tempo - Linköping, Örebro och Skövde. Förvärv även utanför dessa orter kan vara aktuella i de fall vi bedömer att intressant projektutvecklingspotential finns som en del av stadsbildsutvecklingen.